pouyab

ولدولت دنده ای فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

ولدولت دنده ای فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیم بوشن (کوپلینگ) فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیم بوشن (کوپلینگ) فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل ولد اوللت فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل ولد اوللت فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل تبدیلی 6 گوش فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل تبدیلی ۶ گوش فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل تبدیلی فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل تبدیلی فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

مهره ماسوره فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

مهره ماسوره فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

مهره ماسور نر و ماده فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

مهره ماسور نر و ماده فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

کپ فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

کپ فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

سه راه 45 درجه فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

سه راه ۴۵ درجه فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

سه راه فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

سه راه فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

زانو چپقی فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰

زانو چپقی فولادی رزوه ای فشار قوی #۳۰۰۰