pouyab

ولدولت دنده‌ای استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

ولدولت دنده‌ای استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیم بوشن (کوپلینگ) استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیم بوشن (کوپلینگ) استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل ولد اوتلت استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل ولد اوتلت استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل تبدیلی استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل تبدیلی استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل تبدیلی 6 گوش استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل تبدیلی ۶ گوش استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

نیپل استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

مهره ماسوره استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

مهره ماسوره استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

مهره ماسور نر و ماده استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

مهره ماسور نر و ماده استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

کپ استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

کپ استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

سه راه استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

سه راه استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

سه راه 45 درجه استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

سه راه ۴۵ درجه استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

زانو چپقی استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰

زانو چپقی استنلس استیل رزوه‌ای فشار قوی #۳۰۰۰