pouyab

  • فشار
    bar ۱۶ - ۶
  • سایز
    mm ۱۰۰۰ - ۱۰۰
  • درجه حرارت
    تا ۷۰°C
شیر پروانه ای فلنج‌دار با عملگر پنوماتیکی میراب
شیر پروانه ای فلنج‌دار با عملگر پنوماتیکی میراب یکی دیگر از شیرآلات میراب است. این شیر همانند شیر پروانه ای فلنجدار با عملگر دستی است با این تفاوت که محرک آن از نوع عملگر پنوماتیک است و برای جاهایی که سیستم هوای فشرده موجود است، مناسب می‌باشد. همچنین این نوع از شیرآلات صنعتی، سیالات مختلف را تا دمای ۷۰ درجه سانتی گراد پشتیبانی می‌کند.