pouyab

  • فشار
    bar ۴۰ - ۶
  • سایز
    mm ۱۸۰۰ - ۱۰۰
  • درجه حرارت
    تا ۷۰°C
شیر یکطرفه وزنه‌ای میراب
یکی از شیرآلات میراب، شیر یکطرفه وزنه‌ای است. این نوع از شیرآلات صنعتی در زمانی که فشار سیال در زمان برگشت نسبت به فشار زمان رفت بیشتر باشد، جریان را با بسته شدن شیر قطع می‌کند و بدین ترتیب می‌توان سرعت بسته شدن را تنظیم کرد. این شیرها برای انواع آب‌ها تا ۷۰ درجه سانتی گراد و برای گاز تا دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد شیر یکطرفه وزنه‌ای در صنایع آب و فاضلاب، کشاورزی، شبکه‌های انتقال آب و ... است.