pouyab

  • فشار
    bar ۲۵ - ۶
  • سایز
    mm ۱۸۰۰ - ۵۰۰
  • درجه حرارت
    تا ۷۰°C
شیر هالوجت میراب
یکی دیگر از شیرآلات میراب شیر هالوجت است. شیر هالوجت کاربرد این نوع از شیرآلات صنعتی در صنایع نیروگاهی است. آب خام تا دمای ۷۰ درجه سانتی گراد را پشتیبانی کرده و در جنس‌های فولاد و چدن موجود است. وظیفه این شیر، قطع و وصل و کنترل و تخلیه جریان سیال است. یک وسیله کنترلی در این شیر وجود دارد که برای آب بندی باید به سمت بالا حرکت کند.