pouyab

  • فشار
    bar ۱۶ - ۱۰
  • سایز
    mm ۲۰۰ - ۵۰
  • درجه حرارت
    تا ۷۰°C
شیر یکطرفه دریچه‌ای فلنج‌دار میراب
یکی دیگر از شیرآلات میراب، شیر یکطرفه دریچه‌ای فلنج‌دار است. شیر یکطرفه میراب در صنایع مختلفی که از سیالاتی همچون آب خام، آب دریا، آب آشامیدنی، گاز و بخار در آن‌‌ها استفاده می‌شود، کاربرد دارد. طراحی خاص این نوع از شیرآلات صنعتی طوریست که سروصدای کمی دارد و افت فشار آن‌‌ها پایین است. به وسیله قطعه ای پلاستیکی آب بندی می‌شوند و مناسب برای عبور مواد جامد همچون فاضلاب نیز می‌باشند.