pouyab

در تقویم بین المللی، روز ۲۲ مارس (دوم فروردین) روز جهانی آب است. موضوعی که امسال برای این روز انتخاب شده عنوان “طبیعت برای آب” است که راهکارهای طبیعت محور برای مواجهه با چالش‌های آب در قرن بیست و یکم را دنبال خواهد کرد. تخریب محیط زیست، همزمان با تغییرات...
تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۳۹۶
دسته بندی ها : اخبار
شرکت پویاب

در تقویم بین المللی، روز ۲۲ مارس (دوم فروردین) روز جهانی آب است. موضوعی که امسال برای این روز انتخاب شده عنوان “طبیعت برای آب” است که راهکارهای طبیعت محور برای مواجهه با چالش‌های آب در قرن بیست و یکم را دنبال خواهد کرد.

تخریب محیط زیست، همزمان با تغییرات اقلیمی محرک‌های اصلی بحران‌های آبی است که امروزه در سراسر جهان شاهد آنیم. سیل، خشکسالی و آلودگی آب‌ها همگی با کاهش و تضعیف پوشش‌های گیاهی، خاک، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها وضعیت بدتری را ترسیم کرده است. اگر اکوسیستم را نادیده بگیریم، کار تامین آب پاکیزه برای بقا و پیشرفت را دشوارتر خواهیم یافت.

راهکارهای طبیعت محور، پتانسیل حل بسیاری از چالش‌های امروزی آب را دارند. بنابراین، ضروری است که بیش از پیش و در هر جا که ممکن باشد به سازگاری و هماهنگی زیرساخت‌های “خاکستری” مان با زیرساخت‌های “سبز” بپردازیم. کاشت جنگل‌های جدید، اتصال دوباره رودخانه‌ها به دشت‌های سیلابی و احیای تالاب‌ها تعادل را به چرخه آب باز می‌گرداند و موجب بهبود سلامت و کیفیت زندگی انسان‌ها خواهد شد.