حضور پویاب در نمایشگاه صنعت
نمایشگاه‌ها
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

حضور پویاب در نمایشگاه صنعت

پویاب، نماینده شرکت میراب در ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران در سال ۹۴ در سالن ۲۷ حضور یافت.