شیر گلوب با عملگر پنوماتیک میراب

شیر گلوب با عملگر پنوماتیک میراب

این شیر همچون شیرهای گلوب برقی و دستی عمل می‌کند با این تفاوت که این نوع از شیرآلات قابلیت نصب عملگر پنوماتیک یا بادی را دارند. کارکرد آن‌ها نیز تنظیم جریان، فشار و دبی سیال است. این شیر در موارد مختلف همچون تصفیه خانه، موتورخانه، شبکه‌های انتقال و توزیع آب و ... مورد استفاده قرار می‌گیرند و برای آب خام و اب آشامیدنی تا دمای ۷۰ درجه سانتی گراد مناسب هستند.

مشخصات دریافت کاتالوگ

فشار bar ۴۰ - ۶
سایز mm ۱۰۰۰ - ۵۰
درجه حرارت تا ۷۰°C