شیر پروانه ای سنتریک بدنه باریک فلنج‌دار میراب

شیر پروانه ای سنتریک بدنه باریک فلنج‌دار میراب

نوع دیگری از شیرآلات صنعتی ویفری یا شیر پروانه ای میراب، شیرهای سنتریک بدنه باریک فلنجدار است که در صنعت آب و فاضلاب، تصفیه، توزیع و انتقال آب، کشاورزی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیالاتی که می‌توان برای این شیرآلات استفاده کرد انواع آب‌های آشامیدنی، گرم، خام و فاضلاب تا دمای ۱۲۰ درجه سانتی گراد است. این نوع شیرآلات صنعتی نیز برای قطع و وصل و کنترل سیال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیرها دارای لاستیک‌های آببندی بوده و طراحی خاص آن‌ها، وزن و ابعاد شیر را به حداقل رسانده است.

مشخصات دریافت کاتالوگ

فشار bar ۱۶ - ۶
سایز mm ۱۰۰۰ - ۵۰۰
درجه حرارت تا ۱۲۰°C