اتصال قابل پیاده شدن تیپ F2 میراب

اتصال قابل پیاده شدن تیپ F2 میراب

از این نوع اتصالات صنعتی میراب برای جدا کردن شیرها از خطوط لوله استفاده می‌شود و به کمک پیچ و مهره‌ها می‌توان طول قطعه را تغییر داد. این نوع از اتصالات برای همه نوع سیالی تا دمای ۷۰ درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربرد این اتصالات نیز در همه صنایع و شبکه‌های آب و فاضلاب، نیروگاهی آتشنشانی و ... می‌باشد.
طراحی آن‌ها به گونه‌ای است که هم نصب آن‌ها راحت‌تر بوده و هم فضای کمی را اشغال می‌کنند، امکان اصلاح و تغییر را ایجاد می‌کنند و ....

مشخصات دریافت کاتالوگ

فشار bar ۴۰ - ۶
سایز mm ۳۰۰۰ - ۵۰
درجه حرارت تا ۷۰°C